torsdag 12 maj 2016

Att göra


Scenario

Antal bilar: ung. 350 bilar
Tid:  8 aug 2016 - 31 oktober 2016
vecka 32 - vecka 43

Bilarna skall vara bortflyttade från garaget. 

Olika varianter

 1. HSB Kolla med - done 2016 maj 12
 2. Föreningen vad har ansökts och status - Not done
 3. Kolla med kommunen om parkeringen in till Järva fältet vid Cross banan - Not done - email skickat
 4. Kolla med Golf om att parkera. Har fått namn Bosse att prata med  - Not done - telefonnr fått
 5. Se om förbifart Stockholm har någon variant  - Not done - email skickat
 6. Qpark Elektronikbyn har dialog och väntar på offert
 7. Flygklubben/Barkaby - Negativt

Skapa

- Twitter konto
- Facebook grupp
- Google karta OK  länk

Kolla


 • Websidor som finns
 • Appar som finns
  • Qpark app ?!?!?

 1. Parkering vid golfen - Kollat fått namn Bosse Danielsson 070870 3752
 2. Parkering vid naturreservatet - Kollat är kommunens ==> prata med kommunen om att stå där. Kontakt person Järva MK Lars-Åke Atterlönn  vetevagen@spray.se  070-652 12 02
 3. Parkering vid restaurangen - ??
 4. Förbifart Stockholm -  Akalla - Zublin??

Informera föreningen

 1. Plats på Hemsidan - email skickat
 2. Få ut det i Nyhetsbladet
 3. Sätta upp på garage dörren.... - synka med styrelsen 

KartorJärva MK/ parkering narturreservatet till vänster i bilden

Annat

Kontaktcenter Stockholm 08-508 00 508
Norra Järvafältets besöksparkering etc..

Dagbok

2016 maj 10 med föreningen

2016 may 11 pratat med Kontaktcenter Stockholm 08-5080058
Europerk parkering
Tips
 1. Trafikkontoret trafik 50827200
 2. Garage Stockholm parkering ab
  Stockholm Stads Parkering AB 087729655 
 3. Pratade med Golfen om att parkera där f
 4. Pratade med Motorklubben Järva MK och stallet och parkeringen utanför är kommunens dvs. har med naturreservatet att göra.
2016 maj 12 

 1. La ut på Facebook om folk med ideer
 2. Ringer HSB Stockholm Ingrid  010-4421357/010-442 10 00
 3. Tips om Q-park Finlandsgatan
  Qpark 0771-96 90 00 
  Adressen  Elektronikbyn, Finlandsgatan 10-24, 52-62 i Kista.
 4. Pratat med Markus på kundservice, Q-park....
  Han kommer tillbaka med info jag kollar antal intresserade

  Adress Finlandsgatan 10-60

  800 platser finns

  Röd zon: 1487.50 kr månad Ledig: 234 platser
  Gul zon: 969 kr månad Ledig: 403 lediga platser
  Grön zon: 675 kr idag bara hyregäster brostäder..... 226 platser.......

  Ej burar röd och gul öppet på utomhus parkering. Grön zon låst parkering.
 5. Email skickat till Styrelsen om kontakt och tillgång till WEB:en
 6. Karta i Google map skapad länk
2016 maj 13 

 1. Email skickat till Järva MK om mina kontaktuppgifter ifall parkeringen blir av intresse vid infart Järva fältet.....
 2. Ringer Q-park för att få info har inte fått email....
  1. Får email hyraplats@q-park.se väntar på offert
 3. Kolla infart Stockholm om det kan fungera
  1. Email skickat till johanna.duxbury@strabag.com Zublin
  2. Pratat på telefon med Samuel Scott och Email samuel.scott@trafikverket.se känns negativt andra har pratat med dom 
 4. Pratat med Flygklubben Bertil om Barkaby - negativt
2016 maj 16 
 1. Svar Qpark ingen rabatt.

  Skickat ny fråga  om att få 
  1. Exakt pris 8 aug - sista oktober
  2. Exakt var platserna är
  3. Hur man anmäler sitt intresse
2016 may 17
 1. Svar joakim.norell@stockholm.se Exploateringskontoret
  Telefon: 08-508 264 73
  1. Svårt att hitta tillgängliga ytor som ligger inom rimligt avstånd.
  2. På parkmark krävs dessutom polistillstånd för tillfälligt utnyttjande som rafikkontoret på Stockholms Stad svarar på
  3. Föreslår prata med FastPartner
  4. Stenhagens Fotbollsplan kan jag se en mindre hårdjord yta som tillhör SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Men den tror jag inte går att nå med bil och jag tror även den står lite väl inbjudande där i skogsdungen för inbrott och liknande
 2. Svar 2 Joakim
  1. Ska ni parkera på P-däcken inom Kotka och Saima så är det Svenska Bostäder som är tomträttshavare för den fastigheten, de borde bli underrättade. 
  2. SveBo hyr ut platser till Elektronikbyn som jag förstått det.
 3. Svar johanna.duxbury@strabag.com - Jobbar även med förbifart Stockholm
  Jag har skickat din fråga vidare till Trafikverket som även kommer att svara dig.
2016 may 26
 1. Feedback Qpark att underlag är på G
2016 may 30
 1. Utskick distribueras i brevlådorna att flytt av bilar skall ske

 2. Ringer Qpark om att vi vill ha svar - Markus skall ringa tillbaka
2016 may 31
 1. Ringer Qpark igen och Markus lovar skicka ett utkast. 
  1. Pratar om termer att vi kan börja ställa över bilar tidigare
  2. Att vi kan få rabatt om vi blir flera - hur gör det enklast

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar